Kvôli EÚ: Táto stránka používa cookies tretích strán (Google). Ak sa vám to nepáči, tak si zakážte cookies v prehliadači, alebo opustite túto stránku.

SimpleTrain

Obrázky z hry

Info o hre

SimpleTrain je hra určená pre telefóny so systémom Android, v ktorej ovládate takú žltú trojvozňovú súpravu. Snažíte sa popritom dodržiavať cestovný poriadok a čo najpresnejšie zastavovať pri nástupištiach bez toho, aby ste sa vykoľajili alebo vrazili do nejakej prekážky. Hra obsahuje 10 rôznorodých tratí, ktoré si postupne odomykáte tým, že predošlú trať prejdete bez nehody a za dostatočný počet bodov.

Čo hra obsahuje

Čo od hry nečakať

Ovládanie

HORNÝ PÁS - Pauza (prepínanie). Pri zastavenej hre sa zobrazuje cestovný poriadok a tlačítka pre reset trate, či návrat do hlavného menu.

Držaním tlačítka zvyšujete rýchlosť vlaku. Zrýchlenie je 2 km/h za sekundu (takže napr. z nuly na 30 km/h to trvá 15 sekúnd). Tlačítko nie je dostupné pri nastupovaní pasažierov na zastávke.

Držaním tlačítka znižujete rýchlosť vlaku. Behom brzdenia vlak spomaľuje 3 km/h za sekundu (takže napr. z rýchlosti 30 km/h zastavíte za 10 sekúnd a brzdná vzdialenosť bude cca 42 metrov). Ak nezrýchľujete ani nebrzdíte, vlak pozvoľna spomaľuje. Tlačítko nie je dostupné pri nastupovaní pasažierov na zastávke.

Vlak zatrúbi. Odporúča sa použiť pred niektorými prekážkami, pred priecestiami ako varovanie pre autá alebo len tak pre radosť.

Prepína kameru medzi praktickým pohľadom na koľajnice spredu vlaku a menej praktickým pohľadom na vlak. Toto tlačítko nie je V HARDCORE mode dostupné.

PALIVO - Na každú trať je pridelené určité množstvo paliva. Pri zrýchľovaní sa palivo míňa. Ak paliva niet, nedá sa zrýchľovať. Ak pri minutom palive zastavíte a nie ste na poslednej zastávke, končíte.

Herné prvky

CESTOVNÝ PORIADOK - Časy uvedené pri jednotlivých zastávkach reprezentujú najneskorší možný príchod a najskorší možný odchod. Ak vlak na zastávke zastaví len sekundu neskôr, považuje sa to za meškanie. Na druhej strane príliš skorý príchod znamená dlhšie čakanie, lebo hra vlak skôr zo zastávky nepustí. Čas ASAP (trať “Armageddon”) nie je fixný a znamená: “tak skoro ako to len pôjde”.

Nástupište reprezentuje zastávku v rámci cestovného poriadku. Nástupište je dlhé presne ako vaša súprava, teda 30m (rampy po bokoch sa nepočítajú). Pri zastavení vidíte percentuálne presnosť (100% - najlepšie, 0 % - úplne zle). Čím presnejšie zastavíte, tým menej času potrebujú ľudia pre nástup a výstup. Ak vlak okolo nástupišta prejde bez zastavenia, končíte. Nástupište môže byť ako napravo, tak i naľavo od koľaje. Nástupištia, ktoré nie sú pri vašej koľaji nepatria medzi vaše zastávky a netreba pri nich zastavovať.

Čisto informatívna značka ukazujúca najvyššiu bezpečnú rýchlosť. Značka tiež môže navádzať na spomalenie pred prudšou zákrutou, alebo nebezpečným úsekom. Za samotné prekročenie rýchlosti podľa týchto značiek nie ste sankcionovaný, hoci oplatí sa ich dodržiavať, lebo pri prekročení rýchlosti v zákrutách sa zvyšuje pravdepodobnosť vykoľajenia.

Zákruta. Pri príliš veľkej rýchlosti tu vlak môže vykoľajiť. Odporúča sa dodržiavať maximálnu rýchlosť podľa značiek. Pamätajte, že súprava je trojdielna, takže ak chcete hneď za zákrutou zrýchľovať, posledný vozeň na zákrute ešte stále môže vlak vykoľajiť.

Vo väčšine tratí je na konci nárazník. Je nutné zastaviť pred ním. I letmý dotyk sa považuje za neúspešné ukončenie trate.

Vlak sa prekážkam na koľaji pochopiteľne vyhnúť nemôže. V hre preto nehybné prekážky na vašej koľaji nie sú. V niektorých prípadoch treba zatrúbiť (v určitej vzdialenosti), niekde treba prispôsobiť rýchlosť, či urobiť oboje (zatrúbiť a pribrzdiť až zastaviť).

Pred výhybkami sa treba mať na pozore. Pre nepriamy smer je často nutné znížiť rýchlosť pod 28 km/h, i keď žiadna značka obmedzujúca rýchlosť pred výhybkou nie je. Pamätajte, že súprava je trojdíelna, takže posledný vozeň na výhybke stále môže vlak vykoľajiť.

Prejsť okolo semafóru, keď na ňom svieti červená znamená okamžitý koniec. Semafóry sa spravidla nachádzajo napravo od koľaje (iba na dvojkoľajovej trati môžu byť pre ľavú koľaj naľavo). Normálne fungujú tak, že keď sa na nich rozsvieti žltá, alebo zelená, tak trať za semafórom je rezervovaná len pre váš vlak. Žltá znamená, že na nasledujúcom semafóre práve teraz svieti červená.
Na trati “Idiocracy” je to inak. Zelená sa môže zmeniť na žltu a tá potom na červenú (ako pre autá). Takže žlté svetlo vás informuje, že o chvíľu nabehne červená.
Semafóry, na ktorých bliká žltá, aleb nesvieti žiadne svetlo proste nefungujú.

HARDCORE MÓD - Táto možnosť sa objaví po úspešnom prejdení všetkých tratí. Jej zvolenie vám znemožní prepínať pohľad na predvolený “zpredu” a preto pre úspešné prejdenie tratí, ich musíte lepšie poznať. Pre tento mód sa ukladá najvyššie dosiahnuté skore zvlášť.